MUDr. Josef Fusek děkanem pardubické Fakulty zdravotnických studií

josef_fusek

Dosavadnímu děkanovi prof. MUDr. Arnoštu Pellantovi, DrSc., končí druhé (poslední) období.

Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice zvolil za kandidáta na funkci děkana fakulty pro další čtyřleté období prof. MUDr. Josefa Fuska, DrSc.  (na snímku). Ten byl v minulosti i rektorem Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové.

Ve funkci po dvou volebních obdobích automaticky končí současný děkan Fakulty zdravotnických studií prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc., který stál u zrodu fakulty v Pardubicích.

Profesor Fusek byl jediným kandidátem. Nyní působí na Katedře ošetřovatelství této fakulty. Po volbě byl rektorovi univerzity doporučen ke jmenování jako nový děkan pro funkční období 2015 – 2019. Očekává se, že rektor prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., jej jmenuje s účinností od 1. května 2015.

Pohled do životopisu

Prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., ukončil v roce 1968 Lékařskou fakultu v Hradci Králové a také vojenskou lékařskou školu tamtéž.

Dlouhodobě pracoval ve Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové, kde byl v letech 1990 až 1997 i rektorem. Z akademie se pak stala Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, na níž působí dodnes (v letech 2004 až 2009 jako proděkan).

Od roku 1991 profesorem v oboru farmakologie.

Na Katedře ošetřovatelství Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice působí od roku 2005. Zaměřuje se na farmakologii, toxikologii, radiofarmacii, medicínu katastrof, bezpečnostní výzkum i léčbu intoxikací.

Více čtete na webu Univerzity Pardubice zde.

Odeslat tento příspěvek Odeslat tento příspěvek Můžete zanechat komentář nebo trackback ze své vlastní stránky.

Přidat komentář

K přidání komentáře musíte být přihlášeni.

Powered by WordPress | Designed by: Psprint San Francisco | Thanks to homeinbayarea.com
Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons | Funny Sport Videos.