1. lékařská fakulta: Na medicínu se hlásí 6x víc zájemců, než bude přijato

Celkově je však šance na přijetí příznivější, protože každý  uchazeč obvykle podává více přihlášek.

Největší lékařská škola v ČR – 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy – informovala, že se na ni na studium všeobecného a zubního lékařství hlásí přes 4 600 studentů. Přijata bude zhruba šestina – z toho přibližně 700 na obor všeobecné lékařství a 50 na zubní lékařství.

Situace se příliš neliší od loňského akademického roku, informoval děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Víc mediků zatím nebude

„Vzhledem k tomu, že si řada uchazečů podává přihlášky ke studiu na dvě a více vysokých škol, počet adeptů, kteří se dostaví k přijímacím zkouškám, bývá o stovky nižší. Znatelný je i rozdíl mezi počtem studentů, kteří jsou přijati, a počtem těch, kteří se ke studiu skutečně zapíší. Šance na přijetí tedy nejsou tak nepříznivé, jak by se na první pohled mohlo jevit,“ uvedl děkan Šedo.

V tuto chvíli fakulta  neplánuje, že by přijala více mediků než loni, protože k tomu nemá ekonomické podmínky.

Jedničkáři mají přednost

Asi 480 uchazečů o studium lékařských oborů požádalo o upuštění od příjímací zkoušky pro vynikající prospěch. Děkan letos rozhodl, že ke studiu všeobecného lékařství mohou být bez zkoušky přijati studenti, kteří měli průměr známek ze všech předmětů na střední škole do 1,15. Pro zájemce o studium zubního lékařství jsou kritéria ještě přísnější – na prominutí přijímaček musí mít ve všech ročnících střední školy samé jedničky, tedy průměr 1,0. „V těchto dnech obdrží uchazeči, kteří podmínky splnili, rozhodnutí děkana,“ dodala proděkanka zodpovědná za přijímací řízení prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

Mírnou bonifikaci také mají uchazeči s výborným středoškolským prospěchem z matematiky. Vedení fakulty se ke zvýhodnění těchto studentů rozhodlo na základě analýz, které prokázaly, že bývají na všech vysokých školách úspěšnější.

Nelékařské obory mají pětinásobný převis

Na studium nelékařských oborů se přihlásilo přes 2 200 uchazečů. „Vede zájem o fyzioterapii a nutriční terapii – ke studiu těchto oborů si přihlášku podalo téměř 1 400 studentů. Plánujeme, že celkem do nelékařských oborů přijmeme asi pětinu uchazečů,“ uvádí proděkanka Dušková.

Do nově otevíraných oborů porodní asistentka a nutriční specialista si mohou uchazeči přihlášky podávat ještě do konce dubna.

Čtěte také: Největší lékařská fakulta v ČR má tři tisíce studentů

Odeslat tento příspěvek Odeslat tento příspěvek Můžete zanechat komentář nebo trackback ze své vlastní stránky.

Přidat komentář

K přidání komentáře musíte být přihlášeni.

Powered by WordPress | Designed by: Psprint San Francisco | Thanks to homeinbayarea.com
Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons | Funny Sport Videos.