Smrtelná kauza v nemocnici v Rumburku – dva pohledy zevnitř

Klub doktora Vlacha nebude zaujímat stanoviska ke kriminálním případům, ale vzhledem k závažnosti situace přináší bez komentáře dvě autentická vyjádření účastníků.

Ve směsi chaotickým informací v médiích není snadné pochopit, co se stalo v Lužické nemocnici a poliklinice v Rumburku, jejíž zdravotní sestra byla obviněna z – možná záměrného – nesprávného podání léku pacientce s infaustní prognózou (čili z vraždy pacientky).

Určitě potrvá, než se případ (snad) vyjasní. Mluví se však o něm už teď. Proto Klub doktora Vlacha přináší autentická stanoviska dvou velmi zainteresovaných stran: tiskovou zprávu, kterou médiím poskytl předseda představenstva – ředitel rumburské nemocnice Darek Šváb, a následné stanovisko MUDr. Petra Vondráčka, externího lékaře, který měl v den úmrtí pacientky službu a jenž nyní podal výpověď z pracovního poměru, protože se cítí informacemi vedení nemocnice poškozen.

Je to trochu jako detektivka, ale ve skutečném životě se do ní můžete dostat i vy.

Budete-li mít zájem, možná vám tyto původní a nekomentované informace umožní nahlédnout do případu pohledem dvou zúčastněných a nikoli pouze zkratkovitým pohledem médií.

Stanovisko, které médiím poskytl Darek Šváb, předseda představenstva Lužické nemocnice a poliklinice v Rumburku:

V nočních hodinách z 5. na 6. června 2014 došlo na jednom z lůžkových pracovišť naší nemocnice k úmrtí pacientky, která se nacházela ve vážném zdravotním stavu. Vzhledem k závažnosti informací o nestandardních okolnostech tohoto úmrtí, které vedení společnosti následně obdrželo od středního zdravotnického personálu předmětného pracoviště, bylo zástupcem společnosti podáno trestní oznámení na podezření ze spáchání trestného činu jednou ze službu konajících zdravotních sester, která měla pacientku v péči. Současně bylo provedeno okamžité odvolání dotčené zaměstnankyně ze služeb, byl jí nařízen okamžitý nástup dovolené a omezen její přístup do zaměstnaneckých prostor nemocnice. Po vnitřním šetření, v jehož průběhu byla mimo jiné prověřována i některá úmrtí pacientů v minulosti, došlo se zaměstnankyní k okamžitému rozvázání pracovního poměru. Vzhledem k dalším zjištěným skutečnostem je v současné době dále šetřena možná míra pochybení či zanedbání povinnosti ze strany některého z lékařů.

Vedení společnosti se podařilo včasným zásahem a duchapřítomností středního zdravotnického personálu zamezit případnému dalšímu nežádoucímu konání této osoby.

Společnost od počátku poskytuje plnou součinnost orgánům Policie ČR a veškerá svá zjištění a poznatky jí obratem předává.

Podepsán: Darek Šváb, předseda představenstva

Písemná reakce, kterou médiím předal MUDr. Petr Vondráček a již podepsala i Ina Bakovecká, zdravotní sestra, která na případ pomáhala upozornit:

Prohlášení Lužické nemocnice hrubě zkresluje skutečnosti, které provázely úmrtí pacientky v noci z 5. na 6. června 2014.

Jako službu konající lékař jsem převzal večer pacienty, byl jsem informován o jejich stavu a jejich laboratorních výsledcích a podávané léčbě.

V noci kolem půlnoci jsem byl přivolán k náhlému zhoršení stavu pacientky na jednotce intenzivní péče, který neodpovídal předcházejícím výsledkům.

Pojal jsem podezření na chybnou aplikaci léku a po neúspěšné resuscitaci jsem okamžitě zajistil odběry, které by tuto skutečnost prokázaly.

Výsledkem těchto vyšetření a jejich zhodnocení jsem si toto podezření ověřil. Zjistil jsem následující skutečnosti:

V krvi pacientky byl laboratorně zjištěn vysoký obsah Kália (draslíku) a naopak v infuzi, kde draslík měl být, bylo zaznamenáno jeho nulové množství, což znamená, že draslík byl aplikován přímo do žíly pacientky, což vedlo přímo k zástavě srdce a selhání životních funkcí.

Sestry, která pečovala o pacientku, jsem se dotázal, zda draslík byl aplikován v infuzi, a ona odpověděla, že ano. Zdůrazňuji, že laboratorním vyšetřením jsem prokázal, že v infuzi draslík nebyl.

Vše jsem prováděl v součinnosti s druhou sloužící sestrou Inou Bakoveckou.

Výsledky mého podezření včetně laboratorních výsledků jsem ráno oznámil zástupci primáře, primáři i hlavní sestře nemocnice.

Při následné ranní kontrole jsem zjistil, že důkazy dosvědčující chybnou aplikaci léku (například infuzní lahev, infuzní set, atd.) byly vyhozeny v odpadcích, a proto jsem požádal jednu z ranních sester, aby infuzní sety znovu zajistila z odpadu. Všechny důkazy (infuzní lahev, infuzní sety atd., laboratorní výsledky, atd.) jsem zajistil a předal vrchní sestře.

Tímto vyjádřením chci vyslovit vážné námitky k prohlášení nemocnice, která všechny skutečnosti zamlžuje a zkresluje. Jsem přesvědčen, že jsem svým postupem přispěl k odhalení vážného pochybení sestry, a tím jsem zabránil jejímu dalšímu působení v nemocnici.

V žádném případě jsem její skutky nekryl a v rozporu s prohlášením nemocnice tvrdím, že k odhalení nedošlo duchapřítomností středního zdravotního personálu, ale činností lékaře.

Tyto skutečnosti jsou i součástí vyšetřovacího spisu.

Rozhodně odmítám spekulace, ať již ze strany vedení nemocnice či ze strany médií, že jsem o činnosti této zdravotní sestry věděl, že jsem její skutky kryl a zatajoval důkazy.

Jsem připraven bránit se i soudní cestou proti těmto tvrzením majícím charakter závažné a hrubé pomluvy, protože tato tvrzení vážně poškozují mou bezúhonnou pověst lékaře a odborníka a ohrožují mě tak profesně, společensky i na samotné existenci.

Podepsáni: MUDr. Petr Vondráček, Ina Bakovecká

Odeslat tento příspěvek Odeslat tento příspěvek Níže můžete zanechat komentář.

Přidat komentář

K přidání komentáře musíte být přihlášeni.

Powered by WordPress | Designed by: Psprint San Francisco | Thanks to homeinbayarea.com
Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons | Funny Sport Videos.