Text v tabletu je pro seniory přístupnější než v papírové knize

Měření ukázalo, že z displeje dotykového počítače sice starší lidé čtou knihy lépe, ale neuvědomují si to…

Výzkum uskutečněný německými univerzitami v Mohuči, Göttingenu a Magdeburku se zaměřil na rychlost čtení, pohyb očí a mozkovou aktivitu při pročítání papírových a elektronických knih. Elektronické knihy četli účastníci pokusu na obrazovce dotykového počítače tabletu a na displeji elektronické čtečky typu Kindle.

Německá podobnost českému prostředí

Zatímco v USA trh s elektronickými knihami, které lidé stahují do čteček nebo do tabletů, rychle roste, v Německu jsou čtenáři konzervativnější, podobní těm českým.

Subjektivní pocit nebyl správný

Při citovaném výzkumu čtenáři na žádost o srovnání zpravidla udávali, že v jejich subjektivním vnímání je čtení papírových knih příjemnější a snadnější než čtení z obrazovky.

Avšak při přímém měření pohybu očí a mozkových vln se to vůbec neprokázalo. Čtení z obrazovky nebylo pro účastníky výzkumu vůbec těžší a vnímání obsahu textu bylo stejně efektivní jako při čtení z papíru.

Výjimka u seniorů

Výzkumníci našli jen jednu výjimku: u čtenářů ve věku 66 až 77 let se ukázala vyšší rychlost čtení z tabletu než při čtení papírové knížky či elektronické čtečky.

Badatelé to přisoudili faktu, že na rozdíl od papírových stránek i displejů čteček mívají tablety podsvícenou obrazovku, která díky většímu světelnému kontrastu umožňuje i opotřebovanějším očím dobře vnímat písmena a slova.

Z výzkumu tedy vyplynulo, že pro starší lidi by čtení knih z tabletu bylo přínosné. V české realitě ovšem pořízení a ovládání tabletu není pro každého seniora dost dobře zvládnutelné.

Kulturní předpojatost

Proč však lidé subjektivně tvrdí, že čtení papírových knih je snazší a příjemnější, když to reálně není pravda?

Badatelé soudí, že za to přinejmenším zčásti může tradice, která papírové knihy řadí do nedotknutelného kulturního dědictví.

Zdroj: PLOS ONE, doi: 10.1371/journal.pone.0056178

Odeslat tento příspěvek Odeslat tento příspěvek Níže můžete zanechat komentář.

Přidat komentář

K přidání komentáře musíte být přihlášeni.

Powered by WordPress | Designed by: Psprint San Francisco | Thanks to homeinbayarea.com
Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons | Funny Sport Videos.