Další krok k vývoji umělého pankreatu

Pump Torso

IKEM i další centra mají novou inzulinovou pumpu, která včas předpovídá pokles hladiny cukru.

Nový typ inzulínové pumpy MiniMed 640G začalo jako první v ČR nabízet pacientům Centrum diabetologie pražského Institutu klinické a experimentální medicíny.

Jak IKEM informuje, systém je určen především pro pacienty s těžkými hypoglykemiemi, které jsou pro ně těžko rozpoznatelné a mohou končit až bezvědomím. MiniMed 640G totiž dokáže díky propojení s kontinuální monitorací glykemie pomocí senzoru sám rozpoznat a předpovědět, že se tento stav blíží a dodávku inzulínu dočasně zastavit. Je to další zásadní krok na cestě k vývoji umělé slinivky, která bude dodávat inzulín jako ta přirozená.

Doplňující podrobnosti:

Systém MiniMed 640G kontroluje hladinu cukru v krvi. Právě pravidelná kontrola je pro pacienty s diabetem prvního typu zásadní. „Diabetes mellitus 1. typu se týká jen v České republice téměř 60 000 pacientů. Může vzniknout kdykoli. Tělo začne tvořit protilátky proti buňkám slinivky, a tu tak zcela zničí. Inzulín je proto potřeba začít dodávat nemocnému ihned po zjištění onemocnění – a právě zde je optimální využívání inzulínových pump. Nejnovější typ, který jsme v IKEM našim pacientům začali nabízet, dokáže nejen aktuální hladinu cukru v krvi zobrazovat, dlouhodobě zaznamenávat a monitorovat, ale pokud je člověk napojený na speciální senzory, systém dokáže předpovídat pokles hladiny cukru a nedopustí, aby u pacienta nastala hypoglykemie,“ vysvětluje prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., přednostka Centra diabetologie IKEM.

Představení přístroje

Systém MiniMed 640G se skládá z několika částí – samotné pumpy, glukometru a systému kontinuálního monitoringu glukózy (SmartGuardGM), který je zodpovědný za předvídání poklesu glukózy v krvi a zastavení dodávky inzulínu i za jeho opětovné podání při dostatečném vzestupu krevního cukru.

„Inovativní technologie systému MiniMed 640G dokáže napodobit produkci inzulínu, jako je tomu u zdravé slinivky. Na základě údajů naměřených speciálním senzorem umí funkce SmartGuard detekovat rychlost poklesu hladiny glukózy a automaticky zastavit výdej inzulínu s ještě dostatečným předstihem, než dojde k hypoglykemii. Jakmile se hladina glukózy zase dostatečně zvýší, SmartGuard automaticky obnoví také výdej inzulínu,“ dodává prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., zástupkyně přednosty Kliniky diabetologie Centra diabetologie IKEM.

Zatím dvacet pacientů

V IKEM využilo systém MiniMed 640G zatím přibližně 20 pacientů a postupně jich přibývá.

„Z pumpy umíme stáhnout data a vyhodnotit křivky hladiny glukózy tak, abychom pro pacienta nastavili co nejlepší dávkování. Prevence hypoglykemie je nesmírně důležitá, už teď se ukazuje, že tento systém má i obrovský vliv na psychiku našich pacientů – ti se totiž cítí díky MiniMedu 640G mnohem bezpečněji. Je to cesta k uzavřenému okruhu podávání inzulínu – pacienti jsou zatím ještě stále nuceni si podávat bolusové dávky k jídlu sami. Nový přístroj je velkým pokrokem a další testování technologických novinek jistě přinese v horizontu dalších let na trh plnohodnotnou umělou slinivku, která by byla pro pacienty naprostým zlomem,“ doplňuje MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc., vedoucí Lůžkového oddělení Kliniky diabetologie.

Stejně jako IKEM, tento nový typ pumpy začínají nabízet pacientům v Česku i další velká centra zabývající se léčbou diabetu.

Čtěte také: „Umělou slinivku“ řídí program v mobilním telefonu iPhone

Odeslat tento příspěvek Odeslat tento příspěvek Můžete zanechat komentář nebo trackback ze své vlastní stránky.

Přidat komentář

K přidání komentáře musíte být přihlášeni.

Powered by WordPress | Designed by: Psprint San Francisco | Thanks to homeinbayarea.com
Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons | Funny Sport Videos.