Jak staré máte kolegy? Podívejte se

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR zveřejnil věkové složení lékařů podle jejich specializací.

Jaký je věk vašich kolegů? Odpověď nabízí pohled do nyní zpracovaných statistik, vycházejících ovšem ještě z čísel z konce roku 2013.

Kompletní realita se samozřejmě nedá nacpat do jednoduchých kolonek. V tomto případě jsou tedy lékaři zahrnuti vždy jen podle svého hlavního oboru činnosti; nezapočítávají se jejich případné další specializace. Přesto následující tabulky umožňují vcelku přesný pohled na to, jaké je věkové rozložení lékařů v různých oborech. Zubní lékařství je uvedeno na konci.

 

Obor: vnitřní lékařství, celkem lékařů 3 568

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
704 492 363 375 329 307 366 295 160 177

 

Obor: kardiologie, celkem lékařů 886

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
110 120 109 121 105 91 86 75 38 31

 

Obor: revmatologie, celkem lékařů 171

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
2 8 13 30 27 16 28 24 10 13

 

Obor: diabetologie a endokrinologie, celkem lékařů 463

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
12 28 39 67 78 66 62 53 26 32

 

Obor: gastroenterologie, celkem lékařů: 409

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
42 42 48 54 50 56 46 46 13 12

 

Obor: klinická farmakologie, celkem lékařů 25

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
4 1 4 6 - 2 4 - 2 2

 

Obor: geriatrie, celkem lékařů 442

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
41 42 32 61 64 47 51 45 29 30

 

Obor: infekční lékařství, celkem lékařů 237

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
43 37 15 26 17 28 36 26 5 4

 

Obor: alergologie a klinická imunologie, celkem lékařů 429

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
8 10 31 64 69 67 68 64 24 24

 

Obor: pneumologie a ftizeologie, celkem lékařů 640

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
64 63 65 69 59 65 101 85 39 30

 

Obor: neurologie, celkem lékařů 1 568

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
198 182 186 218 178 161 165 138 83 59

 

Obor: psychiatrie, celkem lékařů 1 485

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
127 160 163 249 219 113 150 137 83 84

 

Obor: sexuologie, celkem lékařů 22

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
- - 1 4 1 2 6 4 1 3

 

Obor: pracovní lékařství, celkem lékařů 125

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
10 7 10 12 6 17 21 28 7 7

 

Obor: dětské lékařství, celkem lékařů 1 085

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
245 185 129 93 73 93 104 102 38 23

 

Obor: gynekologie a porodnictví, celkem lékařů 2 512

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
261 257 220 279 245 280 337 300 196 137

 

Obor: neonatologie, celkem lékařů 207

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
31 39 28 22 21 23 19 13 10 1

 

Obor: chirurgie, celkem lékařů 2 552

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
280 276 277 302 255 263 326 290 157 126

 

Obor: neurochirurgie, celkem lékařů 202

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
23 32 31 36 27 12 18 10 8 5

 

Obor: plastická chirurgie, celkem lékařů 171

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
5 18 16 35 20 22 23 22 7 3

 

Obor: kardiochirurgie, celkem lékařů 173

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
10 21 34 37 23 22 13 6 5 2

 

Obor: traumatologie, celkem lékařů 193

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
24 39 28 30 22 13 18 11 6 2

 

Obor: anesteziologie, intenzivní medicína, celkem lékařů 1 940

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
294 313 267 316 269 154 144 113 45 25

 

Obor: ortopedie, celkem lékařů 1 158

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
130 138 146 142 115 149 134 106 64 34

 

Obor: urologie, celkem lékařů 686

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
79 83 74 105 75 72 75 72 32 19

 

Obor: otorinolaryngologie, celkem lékařů 990

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
91 95 92 138 111 92 135 126 64 46

 

Obor: foniatrie, celkem lékařů 43

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
- 1 2 7 12 3 7 6 - 5

 

Obor: oftalmologie, celkem lékařů 1 297

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
131 128 110 186 160 138 167 148 68 61

 

Obor: dermatovenerologie, celkem lékařů 845

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
53 65 69 120 111 102 142 89 54 40

 

Obor: klinická onkologie, celkem lékařů 304

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
46 40 38 41 42 26 31 21 12 7

 

Obor: radiační onkologie, celkem lékařů 293

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
25 48 36 49 45 17 35 21 8 9

 

Obor: dorostové lékařství, celkem lékařů 4

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
- - - - - - 1 2 1 -

 

Obor: tělovýchovné lékařství, celkem lékařů 36

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
- 1 3 2 2 2 6 9 7 4

 

Obor: lékařská genetika, celkem lékařů 110

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
6 10 10 26 13 10 16 10 5 4

 

Obor: klinická osteologie, celkem lékařů 9

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
- - - 1 1 - 2 3 - 2

 

Obor: posudkové lékařství, celkem lékařů 436

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
1 2 9 24 26 40 91 88 71 84

 

Obor: všeobecné praktické lékařství, celkem lékařů 5 329

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
81 213 319 508 482 705 1295 834 543 349

 

Obor: praktický lékař pro děti a dorost, celkem lékařů 2 042

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
3 20 44 153 201 339 525 441 214 102

 

Obor: perinatologie, celkem lékařů 2

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
- - 1 1 - - - - - -

 

Obor: nefrologie, celkem lékařů 193

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
10 17 32 32 26 23 25 17 6 5

 

Obor: klinická biochemie, celkem lékařů 227

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
8 10 20 31 22 30 22 35 22 27

 

Obor: hematologie a transfúzní lékařství, celkem lékařů 526

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
54 45 55 85 61 68 62 62 17 17

 

Obor: radiologie a zobrazovací metody, celkem lékařů 1 463

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
134 191 139 249 198 105 178 139 66 64

 

Obor: ortopedická protetika, celkem lékařů 13

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
- - 1 1 1 4 3 2 1 -

 

Obor: cévní chirurgie, celkem lékařů 65

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
3 7 12 11 11 7 3 7 3 1

 

Obor: rehabilitační a fyzikální medicína, celkem lékařů 1 026

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
60 61 77 147 126 117 160 130 64 84

 

Obor: nukleární medicína, celkem lékařů 144

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
11 15 8 14 24 13 24 15 13 7

 

Obor: patologie, celkem lékařů 426

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
59 59 46 54 35 30 39 46 24 34

 

Obor: soudní lékařství, celkem lékařů 85

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
12 9 8 15 8 6 8 11 4 4

 

Obor: hygiena a epidemiologie, celkem lékařů 44

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
- - 1 6 8 4 17 4 2 2

 

Obor: hygiena obecná a komunální, celkem lékařů 22

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
- - - 3 1 4 8 4 1 1

 

Obor: hygiena výživy a předmětů běžného užívání, celkem lékařů 4

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
- - 1 - - - 1 1 1 -

 

Obor: hygiena dětí a dorostu, celkem lékařů 1

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
- - - - - - - 1 - -

 

Obor: epidemiologie, celkem lékařů 30

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
- 2 2 5 2 5 5 2 4 3

 

Obor: lékařská mikrobiologie, celkem lékařů 270

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
7 18 26 66 39 39 30 24 14 7

 

Obor: popáleninová medicína, celkem lékařů 41

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
4 8 6 5 3 6 3 4 - 2

 

Obor: urgentní medicína, celkem lékařů 664

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
8 27 89 123 116 83 101 70 35 12

 

Obor: ostatní lékaři, celkem lékařů 443

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
30 29 52 62 69 46 56 52 23 24

 

Obor: zubní lékařství, celkem lékařů 7 056

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
750 627 469 562 496 435 1502 1401 545 269

 

Obor: ortodoncie, celkem lékařů 254

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
11 30 30 31 22 9 44 44 22 11

 

Obor: orální a maxilofaciální chirurgie, celkem lékařů 101

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
13 22 18 12 10 3 2 10 3 8

 

Obor: ostatní zubní lékaři, celkem lékařů 15

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
4 2 1 - 1 - 4 1 1 1

 

Další, ještě podrobnější informace můžete najít na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR zde.

Čtěte také: Lékařek je opět více než lékařů-mužů

Odeslat tento příspěvek Odeslat tento příspěvek Můžete zanechat komentář nebo trackback ze své vlastní stránky.

Přidat komentář

K přidání komentáře musíte být přihlášeni.

Powered by WordPress | Designed by: Psprint San Francisco | Thanks to homeinbayarea.com
Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons | Funny Sport Videos.