Fyzika pro lékaře a zdravotníky

fyzika

Informace pro studenty i odborníky v praxi.

Publikaci Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory pro studium i praxi připravili prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc., MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D., a prof. RNDr. František Vítek, DrSc.

Odborná kniha je dílem autorského kolektivu z Ústavu biofyziky a informatiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, vydala ji Grada.

Barevná, bohatě obrazově dokumentovaná publikace, která obsahuje více než 140 obrázků a 20 tabulek, je určena pro studenty vysokých škol lékařských a jiných medicínských oborů, jako jsou například fyzioterapie, všeobecná sestra, intenzivní péče a dalších.

Na rozdíl od učebnic lékařské biofyziky se věnuje detailněji základům fyziky potřebným k pochopení fyzikálních procesů uplatňujících se v lidském organismu a fyzikálním jevům, které jsou podstatou diagnostických a vyšetřovacích metod.

V první kapitole, která se věnuje stavbě hmoty, jsou vysvětleny i základy magnetické rezonanční tomografie. Druhá kapitola se zabývá molekulární fyzikou, třetí pojednává o teple a bioenergetice, čtvrtá má za cíl objasnit elektrické projevy organismu a seznámit studenty se základy elektrodiagnostických a elektroléčebných metod, pátá kapitola se věnuje základům biomechaniky v lidském organismu. Šestá kapitola má dvě části: akustiku a biofyziku slyšení. Nejdříve optice a poté biofyzice vidění se věnuje kapitola sedmá. Poslední dvě kapitoly informují o ionizujícím záření využívaném v medicíně, přičemž osmá kapitola je zaměřena na rentgenové záření.

Odeslat tento příspěvek Odeslat tento příspěvek Můžete zanechat komentář nebo trackback ze své vlastní stránky.

Přidat komentář

K přidání komentáře musíte být přihlášeni.

Powered by WordPress | Designed by: Psprint San Francisco | Thanks to homeinbayarea.com
Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons | Funny Sport Videos.