Děkan 1. lékařské fakulty dostal cenu Bedřicha Hrozného

Cena_B_ Hrozny

Aleksi Šedovi ji udělila Univerzita Karlova za spoluautorství odborné publikace.

 

 

 

 

Jednu ze dvou letos udělených Cen Bedřicha Hrozného získali společně prof. Aleksi Šedo, děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a prof. Rolf Mentlein z univerzity v Kielu Uznání obdrželi za editaci a spoluautorství monografie Glioma Cell Biology (Biologie gliomové buňky), kterou vydalo nakladatelství Springer a na níž se podílel mezinárodní a mezioborový tým autorů.

Rektor, který vyluštil jazyk Chetitů

Cena Bedřicha Hrozného je pojmenována po bývalém rektorovi Univerzity Karlovy – orientalistovi a jazykovědci Bedřichu Hrozném, který dosáhl světového věhlasu rozluštěním jazyka starověkých Chetitů. V čele univerzity stál v letech 1939 až 1940.

Cenu předal rektor univerzity prof. Tomáš Zima (na snímku v červeném taláru).

Výzkum nádorové buňky

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., je přednostou Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Vede tým odborníků Laboratoře biologie nádorové buňky (LBNB) 1. LF UK, který se zabývá základním výzkumem v oblasti neuroonkologie a rolí proteáz (enzymů štěpících bílkoviny) v nádorových buňkách.

Čtěte také: Rytířkou lékařského stavu se stala MUDr. Jaroslava Vladyková

Odeslat tento příspěvek Odeslat tento příspěvek Můžete zanechat komentář nebo trackback ze své vlastní stránky.

Přidat komentář

K přidání komentáře musíte být přihlášeni.

Powered by WordPress | Designed by: Psprint San Francisco | Thanks to homeinbayarea.com
Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons | Funny Sport Videos.