Nejmodernější cytometr v ČR zpřesní diagnostiku dětských leukémií

Mají jej v laboratoři buněčné analýzy na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Rozpoznat jedinou leukemickou buňku mezi 100 000 zdravými a zjistit, jaké jsou její funkční vlastnosti, i to umožní nová unikátní technologie, hmotnostní cytometrie, která je uváděna do provozu v laboratoři buněčné analýzy CLIP na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Přístroj, který má výrobní číslo 94 na světě a je jediný svého druhu v ČR, prohloubí poznání o leukemických buňkách léčených pacientů, a pomůže tak zlepšit léčbu pacientů, zejména dětí.

Lepší cílení léčby

Jak fakulta informuje, extrémně citlivé měření umožní hematoonkologům lépe cílit léčbu a tím snížit zátěž a vedlejší účinky léčby. Pacienti (v případě Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol děti) budou mít vyšší šanci na plnohodnotnou kvalitu života po léčbě jinak smrtelného onemocnění.

Cytometr umožní sledovat účinek šetrných inhibitorů signálních cest uvnitř buněk, které dokážou zasáhnout pouze buňky leukemické, ale nezasahují výrazné buňky zdravé. Takto bude možné vybrat „na míru“ nejvhodnější lék pro daného pacienta s konkrétní leukemickou buňkou, která je na dané signální cestě závislá.

Více měřených znaků

Doposud používané diagnostické metody neumožňují přímé zaměření na jednotlivé buňky a jejich funkční vlastnosti. V případě agresivních forem nemoci se přitom někdy vyselektuje malé množství obzvláště nebezpečných (rezistentních) leukemických buněk, na které léčba neúčinkuje. Nová metoda hmotnostní cytometrie tato omezení překonává, umožňuje např. zvýšit počet měřených znaků z dosavadních 9 až na téměř 100. Kromě vývoje nových metod na diagnostiku leukémií bude využita i k zavedení nových testů v imunologii a hlubšímu pochopení dalších jevů, odehrávajících se v buňce.

Další podrobnosti můžete najít na webu 2. lékařské fakulty UK zde.

Čtěte také: Dva patenty na léčbu leukémie z Brna pronikají do praxe

Odeslat tento příspěvek Odeslat tento příspěvek Můžete zanechat komentář nebo trackback ze své vlastní stránky.

Přidat komentář

K přidání komentáře musíte být přihlášeni.

Powered by WordPress | Designed by: Psprint San Francisco | Thanks to homeinbayarea.com
Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons | Funny Sport Videos.