Zdraví dětí z asistované reprodukce se za 20 let zlepšilo

Zatím nejrozsáhlejší světová studie mírní obavy, které kvůli umělému početí existují.

Kolem asistované reprodukce existují obavy, že může vytvářet zdravotní potíže a také ty existující „přeposílat“ dalším generacím. Zatím nejrozsáhlejší studie všímající si některých zdravotních souvislostí asistované reprodukce však alespoň část těchto obav zmírňuje.

Studie zpracovala data z Dánska, Finska, Norska a Švédska z let 1988 až 2007. Týkala se dětí z asistované reprodukce (62 tisíc samostatně narozených a 30 tisíc dvojčat), které srovnala s kontrolní skupinou dětí počatých spontánně (362 tisíc samostatně narozených a 123 tisíc dvojčat).

Studie ukázala, že za sledovaných dvacet let ubylo mezi dětmi z asistované reprodukce těch narozených předčasně či s nízkou porodní hmotností, snížil se i podíl dvojčat. Poklesl rovněž počet mrtvě narozených dětí i úmrtí do věku jednoho roku.

Autoři ze zmíněných severských zemí dovozují, že ke zlepšení přispívá zejména implantace pouze jednoho zárodku, protože ta eliminuje problémy spojené s vícečetným těhotenstvím, ale také větší zkušenost lékařů a lepší a účinnější práce laboratoří.

Výmluvná čísla

Např. do roku 2002 byl podíl dvojčat mezi dětmi z asistované reprodukce kolem 23 %, v roce 2007 už jen 11,6 %.

Podíl předčasně narozených dětí (před 37. týdnem) dosahoval na začátku sledovaného období téměř 30 %, na konci období klesl na zhruba 20 % v Dánsku, Finsku a Norsku, a dokonce na 13 % ve Švédsku.

Také podíl mrtvě narozených dětí a úmrtí do roku dítěte poklesl; u samostatně narozených dětí na úroveň téměř odpovídající situaci u dětí počatých spontánně, u dvojčat dokonce na úroveň nižší, což je vysvětlováno menším počtem monozygotických dvojčat vzniklých při asistované reprodukci.

Autoři nicméně doporučují neustále sledovat nová data, zejména v souvislosti s aktuálními postupy přechovávání vajíček a zárodků.

Zdroj: Human Reproduction, doi: 10.1093/humrep/deu345

Čtěte také: Nová naděje pro mateřství: vajíčka získaná z odstraněného vaječníku

Odeslat tento příspěvek Odeslat tento příspěvek Můžete zanechat komentář nebo trackback ze své vlastní stránky.

Přidat komentář

K přidání komentáře musíte být přihlášeni.

Powered by WordPress | Designed by: Psprint San Francisco | Thanks to homeinbayarea.com
Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons | Funny Sport Videos.