Paradox: Onkologická péče má lepší výsledky, což přináší nové problémy

 Onkologové a další specialisté se musí déle a více starat o přežívající pacienty, vysoké nároky budou i na praktické lékaře.

Navzdory tomu, že počet nových nádorových onemocnění ve světě i v Česku stále stoupá (už s ohledem na stárnutí populace), celkový počet úmrtí stagnuje, případně mírně klesá.

Vyplynulo to z onkologické konference XIX. den profesora Vladimíra Staška, kterou pořádala Onkologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. (Profesor Stašek byl prvním přednostou Onkologické kliniky po jejím založení v roce 1973.)

Sledování nemocných i po končení iniciální léčby

„Léčebné úspěchy vedoucí k nárůstu déle přežívajících pacientů budou paradoxně přinášet řadu časově se akumulujících klinických problémů, které je třeba v předstihu mezioborově řešit,“ připomněl přednosta Onkologické kliniky prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Jak vysvětlil, všechny nemocné po skončení iniciální léčby bude stále nutné sledovat pro riziko recidiv, pro riziko duplicitních nádorových onemocnění i pro riziko pozdních efektů iniciální léčby.

Tím narůstá zátěž onkologů i dalších specialistů.

Videokonference i větší zapojení praktiků

Model řešení není snadno představitelný, připustil profesor Petruželka. Podle jeho názoru by měl růst počet onkologů, kteří se budou soustřeďovat na akutní specializovanou péči. Současně bude nutná úzká spolupráce s praktickými lékaři, kteří musí sledovat nemocné v období bez aktivní léčby.

K tomu bude podle Luboše Petruželky zapotřebí najít nové a efektivní modely v poskytování takovéto péče, včetně telemedicíny (videokonferencí) a využívání vysoce erudovaných specialistů ke konzultační činnosti pro více zařízení.

Čtěte o loňském dnu profesora Staška: Současné úsilí v onkologii: hledání adresné léčby

Odeslat tento příspěvek Odeslat tento příspěvek Níže můžete zanechat komentář.

Přidat komentář

K přidání komentáře musíte být přihlášeni.

Powered by WordPress | Designed by: Psprint San Francisco | Thanks to homeinbayarea.com
Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons | Funny Sport Videos.